Het eerste arrest over steunverlening aan de banken gedurende de financiële crisis


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 2 maart 2012, gevoegde zaken T-29/10 en T-33/10, ECLI:EU:T:2012:98 (Koninkrijk der Nederlanden (T-29/10) en ING Groep NV (T-33/10) t. Europese Commissie)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Slot

Verschijning: juni 2012

Archiefcode: AA20120465

Hof van Justitie Europese Unie 02-03-2012 (ECLI:EU:T:2012:98) zaaknummer: T-29/10, T-33/10

263 VWEU ING interventie DNB staatssteun steunmaatregel terugbetalingsregeling

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie