Het bodem(voor)recht van de fiscus bij faillissement: to be or not to be?


Het bodem(voor)recht van de fiscus staat al sinds jaar en dag in de belangstelling. De roep om afschaffing ervan lijkt steeds luider te klinken. Er zijn echter ook partijen, zoals curatoren, die tegen afschaffing zijn, omdat hun positie daardoor zou verslechteren. In het verlengde hiervan speelt de omstandigheid dat de ‘gewone’ (lees: concurrente) crediteuren er bij de afwikkeling van de meeste faillissementen zeer bekaaid van afkomen. Ook dit aspect kan een rol spelen bij de beoordeling van de gevolgen van een even­tuele afschaffing van het bodem(voor)recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J. Tekstra

Verschijning: November 2019

Archiefcode: AA20190848

bodem(voor)recht crediteur faillissement fiscus

Belastingrecht Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen