Het begrip ‘uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ in de context van het overleveringsrecht


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU 27 mei 2019, gevoegde zaken C-508/18 (OG) en C-82/19 PPU (PI), ECLI:EU:C:2019:456


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen