Het begrip ‘uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ in de context van het overleveringsrecht


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 27 mei 2019, gevoegde zaken C-508/18 PPU (OG) en C-82/19 PPU (PI), ECLI:EU:C:2019:456


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Ouwerkerk

Verschijning: december 2019

Archiefcode: AA20191005

Hof van Justitie Europese Unie 27-05-2019 (ECLI:EU:C:2019:456) zaaknummer: C-508/18 PPU, C-82/19 PPU

Europees aanhoudingsbevel ministerie van Justitie en Veiligheid officier van justitie Openbaar Ministerie overlevering rechter-commissaris uitlevering

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees strafrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie