Toont alle 6 resultaten

De Poolse rechtsstaat onder druk: van artikel 7 VEU naar het Europees aanhoudingsbevel en weer terug

J.W. Ouwerkerk, P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote Kamer) 25 juli 2018, C-216/18 PPU, ECLI:​EU:​C:​2018:​586 (LM)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2018
AA20181040

De toegang tot een raadsman bij het politieverhoor

J.J. Mesu

Op 1 maart 2017 zijn drie nieuwe regelingen over de toegang tot een raadsman bij het politieverhoor in werking getreden. In dit artikel worden deze regelingen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 2017
AA20170332

Het begrip ‘uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ in de context van het overleveringsrecht

J.W. Ouwerkerk

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 27 mei 2019, gevoegde zaken C-508/18 PPU (OG) en C-82/19 PPU (PI), ECLI:EU:C:2019:456

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2019
AA20191005

December 2002

Katern 85: Europees recht

- UL Europa Instituut

Spoedwet Europees Aanhoudingsbevel

S. van Renswoude

Op 13 juli 2019 is een wijziging van de Overleveringswet in werking getreden op grond waarvan in Nederland niet langer de officier van justitie, maar de rechter-commissaris bevoegd is om een Europees Aanhoudingsbevel uit te vaardigen. Deze wetswijziging is het gevolg van een arrest van het HvJ EU van 27 mei 2019 waarin het Hof prejudiciële vragen van het Supreme Court en het High Court van Ierland heeft beantwoord. In deze bijdrage wordt eerst de uitspraak van het HvJ EU en de prejudiciële procedure die daartoe leidde toegelicht. Vervolgens zal de wijziging van de Overleveringswet worden besproken. Tot slot wordt stilgestaan bij toekomstige prejudiciële zaken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 2019
AA20190792

Vervolging voor andere feiten dan waarvoor werd overgeleverd: specialiteitsbescherming na vertrek uit de uitvaardigende lidstaat?

J.W. Ouwerkerk

HvJ EU 24 september 2020, C-195/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:749 (XC)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2020
AA20201173

Toont alle 6 resultaten