Het beginsel van energiesolidariteit in verband met de Nordstream-gaspijpleiding


Hof van Justitie van de Europese Unie ((HvJ EU) (grote kamer, 15 rechters) 15 juli 2021, C-848/19P, ECLI:EU:C:2021:598 (Duitsland/Polen)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Slot

Verschijning: november 2021

Archiefcode: AA20211035

Hof van Justitie Europese Unie 15-07-2021 (ECLI:EU:C:2021:598) zaaknummer: C-848/19P

194 lid 1 VWEU Duitsland gaslevering gaspijpleiding Nordstream OPAL Polen Richtlijn 2009/73/EG Rusland

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving