Toont alle 8 resultaten

Consequenties van weigering door Rusland en China om deel te nemen aan zeerechtarbitrage

O. Spijkers

Post thumbnail

Wat zijn de juridische en praktische consequenties van niet-deelname, door de verwerende staat, aan zeerechtarbitrage? Deze vraag wordt behandeld door de niet-deelname van Rusland aan de Arctic Sunrise-arbitrage en de niet-deelname van China aan de arbitrage inzake de Zuid-Chinese Zee, te bestuderen en deze procedures met elkaar te vergelijken. Hoe ver moeten de arbiters gaan om, ondanks de afwezigheid van één van de twee partijen in het geschil, toch tot een gebalanceerd oordeel te komen? Moeten de arbiters dan zelf maar argumenten gaan bedenken die de niet-deelnemende Staat mogelijk had kunnen opwerpen of gaat dat te ver?

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
december 2017
AA20171016

Grijze gebieden in het humanitair oorlogsrecht en het gewapend conflict in Oekraïne

A.J. Folwaij, M.C. Zwanenburg

Post thumbnail De auteurs bespreken aan de hand van voorbeelden uit het conflict in Oekraïne grijze gebieden in het humanitair oorlogsrecht. Zij gaan in op de vraag wat voor soorten grijze gebieden kunnen worden onderscheiden, of het humanitair oorlogsrecht meer grijze gebieden bevat dan andere rechtsgebieden en hoe dergelijke gebieden kunnen worden ‘ingekleurd’.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2022
AA20220877

Het beginsel van energiesolidariteit in verband met de Nordstream-gaspijpleiding

P.J. Slot

Hof van Justitie van de Europese Unie ((HvJ EU) (grote kamer, 15 rechters) 15 juli 2021, C-848/19P, ECLI:EU:C:2021:598 (Duitsland/Polen)

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2021
AA20211035

Het recht van de Russische Federatie

F.J.M. Feldbrugge

Het Russische recht heeft zich sterk zelfstandig ontwikkeld en heeft pas in de 19e eeuw de aansluiting bij de continentale rechtsfamilie gemaakt. Tijdens het Sovjet bewind is het recht diepgaand van karakter veranderd. De recente wetgeving van de Russische Federatie heeft zich van de erfenis van het verleden ontdaan waar dit vereist werd door de invoering van een pluralistisch democratisch stelsel (in het bijzonder in het staatsrecht) en van een markteconomie (in het privaatrecht).

Overig | Rode draad | Over de grens
oktober 2006
AA20060703

Politieke psychologie bij de terugkeer van de geschiedenis: Ivan Krastev, Stephen Holmes en Anne Applebaum

M.A. Luining

De liberale democratie staat wereldwijd onder druk. De ‘terugkeer van de geschiedenis’ blijkt een existentieel probleem. Zelfs (of juist) als de liberale democratie het enige narratief is, ligt haar teloorgang alsnog op de loer. Deze raadselachtige paradox wordt onder andere met politiekpsychologische overpeinzingen belicht door twee werken: I. Krastev & S. Holmes, Falend Licht. Hoe het Westen de Koude Oorlog won maar de vrede verloor van Ivan Krastev & Stephen Holmes en De schemering van de democratie. Over de verlokkingen van een autoritair systeem van Anne Applebaum.

Literatuur | Boekbespreking
oktober 2021
AA20210952

Rechtmatigheid van Russisch optreden tegen Nederlands Greenpeace-schip

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 2

I.K. tegen het Verenigd Koninkrijk: herhaalde asielaanvraag en onderzoek

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 6

I. tegen Zweden: toetsingskader 15c Dri en de risk factors test art. 3 EVRM

Toont alle 8 resultaten