Het begin van het einde van het tegenstrijdig belang


Het leerstuk van het tegenstrijdig belang leidt binnen het vennootschapsrecht een roerig bestaan. Beoogde de wetgeverbegin twintigste eeuw slechts een regeling te geven voor desituatie waarin de vennootschap een rechtshandeling verrichtmet en rechtsgedingen voert tegen haar bestuurder; anno 2007is de reikwijdte van het leerstuk enorm in omvang toegenomenwaardoor er in steeds meer gevallen sprake is van een tegenstrijdigbelang. Langzamerhand lijkt echter een einde te zijn gekomen aan deze ‘oprekking’ van het tegenstrijdig belang.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.-W. van der Vegt

Verschijning: september 2008

Archiefcode: AA20080600

abstracte toetsing indirect tegenstrijdig belang objectiviteit opvattingen ratio reikwijdte tegenstrijdig belang

Burgerlijk recht

Verdieping Studentartikel