Toont alle 7 resultaten

De ‘filosofie van het begrijpen’ van H-G Gadamer

C.E. Smith

Post thumbnail Hoe achterhalen wij de betekenis van Hamlet, de Magna Charta of een testament? De methoden van de natuurwetenschappen – observatie, deductie en experiment – volstaan hier niet. Om een tekst te begrijpen dienen we volgens Gadamer de gehele historische context te begrijpen waarin zowel tekst als lezer liggen ingebed. De methode van de geesteswetenschappen vereist daarom niet distantie, maar juist betrokkenheid van de onderzoeker.

Literatuur | Boekbespreking
april 2015
AA20150333

Het begin van het einde van het tegenstrijdig belang

A.-W. van der Vegt

Post thumbnail Het leerstuk van het tegenstrijdig belang leidt binnen het vennootschapsrecht een roerig bestaan. Beoogde de wetgeverbegin twintigste eeuw slechts een regeling te geven voor desituatie waarin de vennootschap een rechtshandeling verrichtmet en rechtsgedingen voert tegen haar bestuurder; anno 2007is de reikwijdte van het leerstuk enorm in omvang toegenomenwaardoor er in steeds meer gevallen sprake is van een tegenstrijdigbelang. Langzamerhand lijkt echter een einde te zijn gekomen aan deze ‘oprekking’ van het tegenstrijdig belang.

Verdieping | Studentartikel
september 2008
AA20080600

Het laatste avondmaal: Ronald Dworkin (1931-2013)

C.W. Maris

Post thumbnail Op 14 februari 2013 overleed Ronald Dworkin, de invloedrijkste rechtsfilosoof van de afgelopen decennia. Cees Maris schrijft in deze bijdrage over de opvattingen van Dworkin, het Juiste Antwoord, morele waarheid, zijn publicaties en deelname aan publieke discussies, maar ook over de kritiek die Dworkin opriep.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
oktober 2013
AA20130786

juni 1988

Katern 27: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Kenmerken van recht

P.W Brouwer

Post thumbnail Wat is recht? Deze vraag wordt in dit boek voor eerstejaars rechtenstudenten benaderd vanuit de gedachtewereld van de algemene rechtsleer.

9789069164052 - 01-08-2000

Kenmerken van recht (Digitaal boek)

P.W Brouwer

Post thumbnail Wat is recht? Deze vraag wordt in dit boek voor eerstejaars rechtenstudenten benaderd vanuit de gedachtewereld van de algemene rechtsleer.

9789069164052 - 01-08-2000

Spannend recht. Of: hoe we steeds meer kennis en vaardigheden vragen van juristen

A. Kwak

Recht en haar professionele vertegenwoordigers moeten gezag hebben, anders zullen burgers zich niet vrijwillig neerleggen bij juridische oordelen. Dit vraagt natuurlijk specifieke kennis, vaardig-heden en eigenschappen van juristen. Tegelijkertijd vragen we objectiviteit van het moderne recht want juridische oordelen moeten ook voorspelbaar en controleerbaar zijn. Dit vraagt met name kennis van het formele recht en analytische vaardigheden. Maar nu is er ook een steeds sterker wordende roep om managementvaardigheden. We willen immers ook effectief en efficint recht. Het resultaat is spannend recht, spannend in meerdere opzichten. Het in kaart brengen van dit spanningsveld kan helpen om beter te zien waar, om het eens in managementjargon te zeggen, de threats and opportunities liggen voor de moderne jurist.

Perspectief | Perspectiefartikel
juli 2006
AA20060545

Toont alle 7 resultaten