Toont alle 11 resultaten

De invloed van Duits recht op de grondrechten en het denken over grondrechten in Nederland na 1945

R. de Lange

Op het gebied van de grondrechten heeft Duits recht de afgelopen tientallen jaren betekenis gekregen als inspiratiebron, zowel in de doctrine als in de rechtspraak. Hoe groot de invloed van Duits recht is, is moeilijk te meten. In dit artikel worden enkele voorbeelden besproken die suggereren dat Nederlandse juristen er verstandig aan doen kennis te nemen van het werk van hun Duitse collega’s. De voorbeelden betreffen het algemeen persoonlijkheidsrecht, het onderscheid tussen reikwijdte en beperkingsmogelijkheden van grondrechten, en het evenredigheidsbeginsel.

Bijzonder nummer | Duits recht
juli 2014
AA20140576

De Wet omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling

I. Jansen

In dit artikel wordt de Wet omtrent de geneeskundige behandeling besproken. Deze wet, die wijziging brengt in het BW en bepaalde wetten reguleert de bijzondere verhouding tussen medisch hulpverlener en de patiënt. In dit artikel worden alle bijzondere facetten van de wet en de geneeskundige behandelingsovereenkomst besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1995
AA19950264

Het begin van het einde van het tegenstrijdig belang

A.-W. van der Vegt

Post thumbnail Het leerstuk van het tegenstrijdig belang leidt binnen het vennootschapsrecht een roerig bestaan. Beoogde de wetgeverbegin twintigste eeuw slechts een regeling te geven voor desituatie waarin de vennootschap een rechtshandeling verrichtmet en rechtsgedingen voert tegen haar bestuurder; anno 2007is de reikwijdte van het leerstuk enorm in omvang toegenomenwaardoor er in steeds meer gevallen sprake is van een tegenstrijdigbelang. Langzamerhand lijkt echter een einde te zijn gekomen aan deze ‘oprekking’ van het tegenstrijdig belang.

Verdieping | Studentartikel
september 2008
AA20080600

juni 1988

Katern 27: Informaticarecht

G. Overkleeft-Verburg

december 1996

Katern 61: Bestuursrecht

S. Borger, H.B. Winter

juni 1999

Katern 71: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

maart 2005

Katern 94: Gezondheidsrecht

W.R. Kastelein

december 2005

Katern 97: Mensenrechten

H. Griffioen, M. Tjepkema

Rechtspersonen en mensenrechten, bien étonnés de se trouver ensemble? De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht

A.J.P. Schild

Post thumbnail Alexander Schild promoveerde op 6 november 2012 aan de Universiteit Leiden, met het proefschrift De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2013
AA20130510

Rechtszekerheid – rechtsbedeling – rechtsbescherming: het gesloten stelsel van bevoegdheidsregels voor arbeidsgeschillen van het EEX

Glaxosmithkline c.s./Rouard

M.V. Polak

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 22 mei 2008, zaak C-462/06, ECLI:EU:C:2008:299 (GlaxoSmithKline c.s./Rouard) Uitspraak van het HvJ EG over de reikwijdte van art. 6 EEX met betrekking tot de bevoegdheidsregels ten aanzien van individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst. In de noot wordt de wijze van rechtsvinding besproken die het HvJ EG hanteert. Daarnaast wordt er ingegaan op de invloed van deze uitspraak ten aanzien van internationale arbeidsgeschillen. Ook wordt onderzocht of de bevoegdheidsregels die voortvloeien uit deze uitspraak ook van toepassing zijn op verzekerings- en consumentenovereenkomsten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2008
AA20080641

Waar ligt de toekomst van artikel 6:170: in Wenen of in Brussel?

T. Hartlief

Overig | Rode draad | Over de grenzen van het recht
januari 2011
AA20110053

Toont alle 11 resultaten