Hercules aan het werk

Over de rol van rechtsbeginselen in het recht


In dit artikel wordt ingegaan op de werking van rechtsbeginselen voor het positieve recht. De auteur betoogt dat door de rechtsbeginselen het verschil tussen rechtspositivisme en natuurrecht verdwenen is. Er wordt in dit artikel in gegaan op de kenbaarheid en de reden van beginselen. In het artikel komt met name duidelijk naar voren wat de belangrijkste verschillen zijn tussen regels en beginselen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Soeteman

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910744

natuurrecht onderscheid positief recht positivisme rechtsbeginselen regels

Metajuridica Rechtsfilosofie

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen