positivisme

Toont alle 11 resultaten

Ex qua viri boni nominantur

A.A.M. Kinneging

In dit artikel wordt betoogd dat het vigerende rechtspositivisme niet moet worden gezien als een resultante van ons ontwaken uit idealistische sluimeringen, maar juist als uitwerking van onze vergetelheid met betrekking tot een intellectuele traditie die onmisbare inzichten in ethiek en recht bevat. Omdat de ‘proof of the pudding is in the eating’, beproeft de auteur zijn stelling aannemelijk te maken door nog eens zijn licht te laten schijnen over het traditionele begrip van ‘rechtvaardigheid’, i.e. de deugd ieder het zijne te geven.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
september 1998
AA19980750

Hercules aan het werk

Over de rol van rechtsbeginselen in het recht

A. Soeteman

In dit artikel wordt ingegaan op de werking van rechtsbeginselen voor het positieve recht. De auteur betoogt dat door de rechtsbeginselen het verschil tussen rechtspositivisme en natuurrecht verdwenen is. Er wordt in dit artikel in gegaan op de kenbaarheid en de reden van beginselen. In het artikel komt met name duidelijk naar voren wat de belangrijkste verschillen zijn tussen regels en beginselen.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910744

december 2006

Katern 101: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

september 1994

Katern 52: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

juni 1996

Katern 59: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

juni 2000

Katern 75: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

december 2001

Katern 81: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

september 2002

Katern 84: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Liberalisme versus Fascisme & Over Radbruch en Kant

Open brief van C.W. Maris op de reactie van Th. Mertens & Reactie van Mertens op de brief van Maris

C.W. Maris, T.J.M. Mertens

Open brief van C.W. Maris op de reactie van Th. Mertens en vice versa. De eerste brief besteed aandacht aan de vraag of het nationaal-socialisme kan worden gezien als een rechtvaardigheidsideaal. Iedere rechtvaardigheidsopvatting berust uiteindelijk niet op mythes of onbewijsbare metafysica. Liberalisme is een hoger ideaal omdat economische wedijver produktiever is dan fysieke strijd, zodat in Radbruchs filosofie beide op gelijke hoogte zouden moeten staan. Mertens stelt dat ook ten aanzien van rechtspositivisme niet alleen de theoretische uitgangspunten in ogenschouw genomen moeten worden, maar ook in concreto bezien moet worden wat dergelijke opvattingen voor de inrichting van de rechtsorde betekenen en tegen welke historische achtergrond ze geschreven werden. Radbruch gaat uit van een waarderelativisme waardoor het nationaal-socialisme, met zijn absolute waarden, in zijn filosofie niet gelijk kan staan met het liberalisme. Met natuurkundig bewijsbare metafysica heeft dat niks van doen.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
november 1998
AA19980876

Normatieve voorkeuren en positief recht: een reactie op Roos

J.J.J. Sillen

Sillen gaat in dit opiniërende artikel in op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel van Roos waarbij een wetsvoorstel omtrent het referendum wordt geregeld. Volgens Sillen geeft Roos in dat artikel te veel normatieve oordelen. Sillen opteert voor een meer objectieve en posivistische wijze van rechtsvinding en beoordeling van staatsrechtelijke vraagstukken. De auteur geeft een antwoordt op verschillende staatsrechtelijke vragen die eerder gesteld werden door Roos.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2008
AA20080280

Rechtsbeginselen en rechtspositivisme

P.W Brouwer

Artikel over hoe rechtsbeginselen spelen bij rechtspositivisme. In het artikel wordt daarbij met name ingegaan op de overeenkomsten en verschillen die bestaan tussen rechtsregels en rechtsbeginselen.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910757

Toont alle 11 resultaten