Harmonisatie van procesrecht?

Een beschouwing over hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht


Op 23 januari 1992 werd het voorstel van wet 22 495 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit bevat onder andere het uniforme bestuursprocesrecht dat toegepast zal worden in de in te stellen administratieve kamers. Met deze uniformering wordt een verhoogde rechtsbescherming beoogd. Van harmonisering met het burgerlijk procesrecht is echter afgezien omdat men de verschillen tussen beide vormen van procesrecht nog te groot achtte. Betoogd wordt dat verdergaande harmonisering met het burgerlijk procesrecht mogelijk was geweest, indien men meer oog had gehad voor de verzoekschriftprocedure.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Knigge

Verschijning: maart 1993

Archiefcode: AA19930165

administratieve rechtspraak overheid procesrecht rechtsbescherming uniformering

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Verdieping Studentartikel