Godsdienstvrijheid van kinderen


Een hoofddoekje in de klas,is dat wel toegestaan? Willem-Alexander hervormd en Máxima katholiek:in welke kerk wordt hun kind gedoopt? Meisjesbesnijdenis een religieus voorschrift? Een joods kind naar een protestants internaat?Een meisje ‘dat nergens aan doet’ naar de katholieke school, omdat haarvriendinnetjes uit de straat daar ook naar toe gaan? Een christelijk jongetje uit Pakistan ter dood ver-oordeeld omdat een uiting van het ene geloof godlasterend is voor het andere geloof? Dienstweigeringvoor kindsoldaten? Inenten tegen polio ondanks religieuze bezwaren van de ouders? Wat betekent vrij-heid van godsdienst en levensovertuiging eigenlijk voor kinderen?