Geen ontzegging van omgang voor onbepaalde tijd bij gezamenlijk gezag


Hoge Raad 14 september 2007, nr. R06/153HR, ECLI:NL:HR:2007:BA5198, LJN: BA5198, NJ 2007, 486

Noot bij een beschikking van de Hoge Raad over ontzegging van de omgang van een kind voor onbepaalde tijd voor de vader bij gezamenlijk gezag.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: januari 2008

Archiefcode: AA20080050

Hoge Raad 14-09-2007 (ECLI:NL:HR:2007:BA5198) zaaknummer: R06/153HR

gezamenlijk gezag omgangsrecht

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie