Toont alle 5 resultaten

Eenzijdig verzoek ongehuwde vader tot gezamenlijk gezag ontvankelijk?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 27 mei 2005, nr. R04/088HR, ECLI:NL:HR:2005:AS7054, NJ 2005, 485, m.nt. JdB Een niet-ontvankelijk verklaring door het hof op grond van het feit dat een verzoek tot gezamenlijk gezag alleen door de vader is ingediend is volgens de Hoge Raad in strijd met art. 6 EVRM in die zin dat het recht van de vader neergelegd in art. 8 EVRM (family-life) een burgerlijk recht in de zin van art. 6 EVRM is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2006
AA20060368

Geen ontzegging van omgang voor onbepaalde tijd bij gezamenlijk gezag

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 14 september 2007, nr. R06/153HR, ECLI:NL:HR:2007:BA5198, LJN: BA5198, NJ 2007, 486 Noot bij een beschikking van de Hoge Raad over ontzegging van de omgang van een kind voor onbepaalde tijd voor de vader bij gezamenlijk gezag.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2008
AA20080050

september 1997

Katern 64: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

maart 1998

Katern 66: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

Klemcriterium en gezamenlijk gezag

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 27 maart 2020, nr. 19/02804, ECLI:NL:HR:2020:533 Personen- en familierecht. Gezag. Uitleg van artikel 1:253c lid 2 BW. Kan de rechter, indien hij oordeelt dat is voldaan aan het ‘klemcriterium’, toch gezamenlijk gezag toekennen?


Advertorial

Familievermogensrecht en Erfrecht: bent u op de hoogte?

Freek Schols (hoogleraar Privaatrecht, Radboud Universiteit) en Frank Hoens (docent Notarieel Recht, Radboud Universiteit) praten u in 2 uur bij over de nieuwste ontwikkelingen in het webinar
Actualiteiten Familievermogensrecht en Erfrecht Ze bespreken recente jurisprudentie over het afstammingsrecht, het erfrecht, het personen- en familierecht, en het relatievermogensrecht. Ook recente literatuur en wetgeving komen aan bod. U krijgt praktische tips waarmee u uw adviezen aanscherpt en veelgemaakte fouten voorkomt. Bekijk het webinar live op 9 juni (9:00 uur - 11:00 uur), of kijk na 9 juni terug op een zelfgekozen moment. Meld u nu aan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2020
AA20200480

Toont alle 5 resultaten