Geen BTW-subsidie voor een bibliotheek


Hoge Raad 16 juni 1993, nr. 28 619, ECLI:NL:HR:1993:ZC5379, BNB 1993/256

Arrest van de Hoge Raad een daarbij behorende noot over de aftrekbaarheid van BTW door een bibliotheek bij de aankoop van boeken. De Hoge Raad oordeelt dat deze niet aftrekbaar is. In de noot wordt dieper ingegaan op de afdrachtplicht van BTW en worden de criteria geschetst waaraan deze moeten voldoen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: december 1993

Archiefcode: AA19930878

Hoge Raad 16-06-1993 (ECLI:NL:HR:1993:ZC5379) zaaknummer: 28 619

afdracht BTW fiscus vergoeding verrekening

Annotaties en wetgeving Annotatie