Gaswacht-arresten


Hoge Raad 19 september 1997, nr. 16303, ECLI:NL:HR:1997:ZC2432, NJ 1998, 255 en 256, m.nt. Maeijer; TVVS 1997, p. 315 (EGD Energiewacht BV e.a./BV Gaswacht Assen) en (Gaswacht AGOG/BV Gaswacht Assen). Ook bekend als Gaswacht-arresten.

In het arrest en de noot komende volgende vragen aan de orde: Verbod handelsnaam ook werkzaam tegen zuster? BV aan wie onderneming met verboden handelsnaam werd overgedragen? Rechtsgrondslag voor doorwerking van dat verbod? Vereenzelviging rechtsdrager en/of van de onderneming?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: Oktober 1998

Archiefcode: AA19980830

Hoge Raad 19-09-1997 (ECLI:NL:HR:1997:ZC2431) zaaknummer: 16302,
Hoge Raad 19-09-1997 (ECLI:NL:HR:1997:ZC2432) zaaknummer: 16303

handelsnaam identiteit misbruik overdracht zusteronderneming

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie