G.A. Cohen’s Political Philosophy


In deze bijdrage op de Blauwe Pagina’s schrijft Nicholas Vrousalis (in het Engels) over rechtvaardigheid in de ogen van G.A. Cohen, een van de grondleggers van wat ook wel “non-bullshit Marxism” wordt genoemd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Vrousalis

Verschijning: november 2018

Archiefcode: AA20180868

capitalisme G.A. Cohen liberalisme marxisme materialisme privébezit rechtvaardigheid vrijheid

Metajuridica Rechtsfilosofie

Blauwe pagina's Rechtvaardigheid