Enkele eindbeslissingen, of voorlopige oordelen, bij de toepassingen van de bewijsbepalingen in de artikelen 176-232 Rv


De auteur bespreekt haar proefschrift ‘Tussenoordelen en eindbeslissingen’. De bijdrage is opgebouwd uit drie onderdelen: A Eindbeslissing en bewijsoordelen; B Feitelijke vaststellingen en (on)bewezenverklaringen als (niet-)eindbeslissingen; C Het honoreren of passeren van een aanbod tot getuigenbewijs als (niet-)eindbeslissing. De auteur behandelt per onderwerp de relevante regelgeving en jurisprudentie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.W. Wiersma

Verschijning: februari 1999

Archiefcode: AA19990125

(rechts)feiten bewijsaanbod eindbeslissing gebondenheid

Burgerlijk recht

Literatuur ProefschriftbijdrageRode draad Bewijs en bewijsrecht