Toont alle 3 resultaten

Enkele eindbeslissingen, of voorlopige oordelen, bij de toepassingen van de bewijsbepalingen in de artikelen 176-232 Rv

H.W. Wiersma

De auteur bespreekt haar proefschrift 'Tussenoordelen en eindbeslissingen'. De bijdrage is opgebouwd uit drie onderdelen: A Eindbeslissing en bewijsoordelen; B Feitelijke vaststellingen en (on)bewezenverklaringen als (niet-)eindbeslissingen; C Het honoreren of passeren van een aanbod tot getuigenbewijs als (niet-)eindbeslissing. De auteur behandelt per onderwerp de relevante regelgeving en jurisprudentie.

Literatuur | Proefschriftbijdrage | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
februari 1999
AA19990125

Statische en dynamische rechtsfeiten

J.C. Hage

Post thumbnail In deze bijdrage wordt de aandacht van de lezer gevraagd voor een ander aspect van de werking van rechtsregels, namelijk dat sommige regels betrekking hebben op tijdloze relaties tussen feiten, terwijl andere rechtsregels betrekking hebben op de dynamiek van het recht. Dit gegeven vindt zijn weerklank in een onderscheid tussen twee soorten rechtsfeiten waaraan tot nog toe niet of nauwelijks aandacht werd besteed in Nederland, namelijk het onderscheid tussen statische en dynamische rechtsfeiten. In het artikel wordt eerst ingegaan op hoe de werking van regels kan leiden tot nieuwe feiten. Daarna komt het onderscheid aan de orde tussen statische en dynamische rechtsfeiten en – in het verlengde daarvan – tussen statische en dynamische rechtsregels.

Verdieping | Studentartikel
februari 2009
AA20090091

Verlos de rechter uit haar lijdelijkheid

R. de Bock

Er wordt nog wel eens gezegd dat de (civiele) rechter lijdelijk is. In deze laatste column voor Ars Aequi leert Ruth de Bock ons dat dat beeld al lang niet meer klopt.

Opinie | Column
december 2020
AA20201157

Toont alle 3 resultaten