Een stroom van schade-acties?


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de toetsing van algemene voorwaarden na een vordering door een belangenorganisatie. In de uitspraak van het Hof Den Haag komt naar voren dat het leveren van stroom door een electriciteitsmaatschappij een resultaatsverbintenis en dat het exonereren hiervan bij stroomuitval dan ook onredelijk bezwarend is. De auteurs bepleiten een andere visie, namelijk een inspanningsverbintenis, waarbij het risico bij de consument komt te liggen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Scheffers, A. van Vught

Verschijning: september 1996

Archiefcode: AA19960533

algemene voorwaarden belangenorganisaties inspanningsverbintenis resultaatsverbintenis stroomuitval

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Redactioneel