Een streep door financiële autonomie en zelfbeschikking

Criteria voor het instellen van bewind op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand


Het beschermingsbewind is een ingrijpende maatregel waarbij een meerderjarige voor een belangrijk deel de zeggenschap over zijn vermogen verliest. De wet bevat een ruime maatstaf voor instelling van beschermingsbewind op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand. In deze bijdrage bespreken we de vereiste maatstaf voor bewind, en de instrumenten die de rechter ter beschikking staan om te bepalen of instelling van de maatregel gerechtvaardigd is.


Advertorial