handicap

Toont alle 3 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (248) voor eerstejaars

Wrongful life

A.M. Hol

Beantwoording van een rechtsvraag rondom de 'wrongful life'-problematiek. De vraag is in hoeverre en op welke grond een arts aansprakelijk is voor schade jegens de moeder van een gehandicapt kind dat door de arts verkeerd is voorgelicht en het kind zelf.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1996
AA19960273

Een streep door financiële autonomie en zelfbeschikking

Criteria voor het instellen van bewind op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand

Verboden affectie

J. Broekhuizen, R. de Winter

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam waarin een immateriële schadevergoeding wordt toegekend voor 'gederfde levensvreugde en confrontatie met het leed van de zoon van de eisers'. Volgens de auteurs is hier sprake van een verboden toekenning van schadevergoeding voor affectieschade welke volgens de auteurs op grond van de wetsgeschiedenis niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Opinie | Redactioneel
december 1995
AA19950921

Toont alle 3 resultaten