Een geschikte regeling?


Aan de hand van de regeling inzake het invorderen van een rijbewijs bij vermoedelijke ongeschiktheid wordt door twee redactieleden betoogd dat het verzoeken om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter minder vaak nodig is indien er in regels meer beleidsvrijheid wordt neergelegd zodat er door het betrokken bestuursorgaan een belangenafweging gemaakt kan worden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van den Broek, J. Straesser

Verschijning: december 1998

Archiefcode: AA19980933

belangenafweging beleidsvrijheid richtlijn toetsing voorlopige voorziening

Staats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel