Een belangrijk stuk communautair internationaal privaatrecht

Het verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het toepasselijke recht op verbintenissen uit overeenkomst


In dit artikel wordt ingegaan op de inwerkingtreding van het EVO-verdrag dat de conflictrechtelijke regels geeft op het gebied van het verbintenissenrecht.