internationale handel

Toont alle 6 resultaten

Een belangrijk stuk communautair internationaal privaatrecht

Het verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het toepasselijke recht op verbintenissen uit overeenkomst

J. van Rijn van Alkemade

In dit artikel wordt ingegaan op de inwerkingtreding van het EVO-verdrag dat de conflictrechtelijke regels geeft op het gebied van het verbintenissenrecht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1991
AA19910399

Een Hollandse kijk op het EEG-Overeenkomstenverdrag: het Balenpers-arrest

Th.M. de Boer

Hoge Raad 25 september 1992, nr. 14566, ECLI:NL:HR:1992:ZC0689, NJ 1992, 750. Ook bekend als het Balenpers-arrest. In deze zaak bij de Hoge Raad is in het geschil welke rechter bij een internationale koopovereenkomst waarbij nakoming van betaling van de koopprijs wordt gevorderd, bevoegd is. Ook het van toepassing zijnde recht is in het geding. In de noot wordt deze ingewikkelde stof verduidelijkt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1993
AA19930207

Handelsconflicten – waar moet dat heen met de WTO?

M.C.E.J. Bronckers

Post thumbnail Het aanhoudend handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China verloopt niet volgens de WTO-regels. Maar dit is geen op zichzelf staand incident. De wereld is een stuk minder voorspelbaar geworden; dat geldt ook voor handelsbetrekkingen.

Bijzonder nummer | Concurrentie
juli 2020
AA20200694

Het ‘Trumpisme’ in het internationaal recht

H. Cuyckens, S. Jansen-Wilhelm

Post thumbnail Het buitenlandbeleid van de regering-Trump werd gekenmerkt door de inzet van het internationaal recht ter realisatie van doelen die passen in de ‘America First’-politiek. Deze bijdrage bekijkt in hoeverre dit ‘Trumpisme’ een invloed heeft gehad op het internationaal recht, waarbij door te kijken naar verschillende deelterreinen van het internationaal recht we laten zien waar het internationaal recht geschonden is of waar het als instrument is ingezet ten behoeve van nationale belangen.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2021
AA20210605

Hora ruit; hora est!

De waardecode als alternatief voor het papieren cognossement

I. Nuijten

Het gebruik van papieren handelsdocumenten is erg duur en belemmert bovendien efficint gebruik van de schaarse ruimte in de haven van Rotterdam. In dit artikel gaat de schrijver op zoek naar een digitaal alternatief voor een veel gebruikt handelsdocument, namelijk het(papieren) cognossement. Dit alternatief wordt gepresenteerd onder de naam waardecode. Het is niet eenvoudig om een document als het cognossement digitaal te maken. Een alternatief moet grensoverschrijdend werken en bestaande technische en juridische bezwaren wegnemen. In dit artikel worden technische en juridische oplossingen aangedragen, die de invoering van de waardecode mogelijk maken.

Verdieping | Studentartikel
april 2007
AA20070292

Voorrangsregels inzake agentuurovereenkomsten

P. van Ginneken

Agentuurovereenkomsten betreffen in een zeer groot aantal gevallen contracten tussen een handelsagent van Nederlandse of vreemde en een principaal van vreemde nationaliteit. Deze contracten worden bovendien dikwijls in het buitenland gesloten. De kans dat partijen buitenlands recht op hun overeenkomst van toepassing verklaren, is daarom aanzienlijk. Aan de werking van een door de principaal gedirigeerde rechtskeuze worden evenwel weinig beperkingen gesteld. Het is maar de vraag of voor de agent enige bescherming te verkrijgen is via het leerstuk van de voorrangsregels.

Verdieping | Studentartikel
juni 1995
AA19950460

Toont alle 6 resultaten