verbintenis

Toont alle 7 resultaten

Artikel 6:211 BW en de Engelse law of restitution

H.J. van Kooten

Kan hetgeen ter nakoming van een nietige overeenkomst is gepresteerd, uit onverschuldigde betaling worden teruggevorderd? Onder het oude BW beantwoorde de Hoge Raad deze vraag bevestigend. Immers, een nietige overeenkomst doet geen verbintenissen ontstaan en hetgeen uit doen hoofde is betaald, kan daarom ongedaan worden gemaakt. Dat is ook de hoofdregel onder het huidige BW. De terugvorderingsactie zal echter niet slagen voor zover deze in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid. In deze bijdrage wordt onderzocht wat redelijkheid en billijkheid in artikel 6:211 BW eisen. Het Engelse restitutierecht dient daarbij als bron van inspiratie.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940311

Een belangrijk stuk communautair internationaal privaatrecht

Het verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het toepasselijke recht op verbintenissen uit overeenkomst

J. van Rijn van Alkemade

In dit artikel wordt ingegaan op de inwerkingtreding van het EVO-verdrag dat de conflictrechtelijke regels geeft op het gebied van het verbintenissenrecht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1991
AA19910399

maart 2006

Katern 98: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

Over ballen, gevallen biervaten en andere ongelukjes

Rechtsvraag (310) verbintenissenrecht

S.R. Damminga

Aan de hand van een casus over de ontgroening bij een studentenverenigingn worden er verschillende vragen gesteld op het gebied van verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2003
AA20030718

Recht Gedicht: Plato’s grot

A.S. Hartkamp

Gedicht van prof. mr. A.S. Hartkamp over de personen betrokken bij het Haviltex-arrest en het wezen van het recht dat telt.

Overig | Gedicht
januari 1995
AA19950003

The proof of the pudding is in the eating

Boekbespreking van 'Het fait accompli in het vermogensrecht' van mr. B.W.M. Nieskens-Isphording

E. Florijn

In dit artikel wordt het proefschrift van Nieskens-Isphording besproken. In het proefschrift staat het ontstaan en de gebondenheid aan verbintenissen centraal. In het artikel wordt eerst ingegaan op het systeem van ontstaansbronnen van verbintenis waarbij ook de vertrouwensleer aan de orde komt. Nieskens-Isphording wijst het vertrouwen als ontstaansbron als van verbintenis af en wijst erop dat het eigendomsrecht het wezen van het privaatrecht is. Alle eigendomsverschuivingen komen tot stand door verrijking en verarming.

Literatuur | Boekbespreking
december 1991
AA19911144

Verbintenissenrecht geschetst

R.J.Q. Klomp, H.N. Schelhaas

Post thumbnail Een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het verbintenissenrecht. De tekst wordt waar mogelijk verduidelijkt in schema's. Een studiehulp bij het bestuderen en doorgronden van de leer- en handboeken.

9789069167893 - 12-08-2016

Toont alle 7 resultaten