Dubbele vestigingsplaats


Hoge Raad 29 juni 1988, nr. 24.738, ECLI:NL:HR:1988:ZC3857, BNB 1988/331 (Engelse fiscale eenheid)

Fiscale uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot. In de uitspraak geeft de Hoge Raad de volgende rechtsregel voor de dubbele vestigingsplaats voor BV’s voor wat betreft vestiging in Nederland en daaruit voortvloeiende belastingplichtigheid: ‘Een naar Nederlands recht opgerichte BV met feitelijke leiding in het buitenland wordt voor de toepassing van de wet op de vennootschapsbelasting geacht in Nederland te zijn gevestigd’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: april 1989

Archiefcode: AA19890282

Hoge Raad 29-06-1988 (ECLI:NL:HR:1988:ZC3857) zaaknummer: 24.738

belastingplicht hoofdkantoor oprichting vennootschapsbelasting vestigingsplaats

Belastingrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie