Discriminatie naar burgerlijke staat en geslacht in de belastingwetgeving


Hoge Raad 27 september 1989, nr. 24.297, ECLI:NL:HR:1989:ZC4109, FED 1989/709

Uitspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad waarin de volgende uitspraak geformuleerd wordt: ‘Het verschil in fiscale behandeling tussen gehuwd en ongehuwd samenwonenden levert geen ongeoorloofde discriminatie op. Hetzelfde geldt voor het in 1981 nog bestaande verschil in fiscale behandeling tussen mannen en vrouwen. De wetgever dient een echtgenoot van wie inkomensbestanddelen aan de andere echtgenoot zijn toegerekend, in zoverre de mogelijkheid te geven bezwaar te maken tegen een aan de andere echtgenoot opgelegde aanslag.’ In de korte noot wordt dieper op de verhouding tussen gehuwden en ongehuwden in fiscale zaken ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W. Zwemmer

Verschijning: april 1990

Archiefcode: AA19900237

Hoge Raad 27-09-1989 (ECLI:NL:HR:1989:ZC4109) zaaknummer: 24.297

gelijke behandeling inkomensbestanddeel inkomensverdeling inkomstenbelasting man en vrouw

Belastingrecht Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie