Toont alle 12 resultaten

Belastingheffing van uitkeringen door de Stichting Contractspelersfonds KNVB

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 3 mei 2000, nr. 34 653, ECLI:NL:HR:2000:AA5678, BNB 2000/328 (CFK-regeling) Een voormalig beroepsvoetballer geniet na zijn emigratie naar België periodieke uitkeringen van de Stichting Contractspelersfonds KNVB. Deze uitkeringen zijn in Nederland aan belastingheffing onderworpen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2001
AA20010470

Belastingvlucht naar België

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 3 juli 1991, nr. 25.308, ECLI:NL:HR:1991:ZC4644, BNB 1991/248 Arrest en noot over een belastingrechtzaak waarbij in het geding is of na een verhuizing naar België het mogelijk maakt om belasting te heffen over de inkomsten die zijn verkregen uit de verkoop van een aandelenpakket met een aanmerkelijk belang. Een verdrag verhindert deze belastingheffing over de inkomsten uit vermogen. Wel is het mogelijk om over de winst belasting te heffen in Nederland.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1992
AA19920108

Beslag op zorgbonus

A.W. Jongbloed

Rb. Noord-Holland (vzr., zittingsplaats Alkmaar) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:233 (Ziggo c.s./X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2021
AA20210378

De fiscale positie van de aanmerkelijkbelanghouder onder vuur

I.J.F.A. van Vijfeijken

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de vermogensverdeling in Nederland erg scheef is. De grootste vermogens zijn in handen van aanmerkelijkbelanghouders. Omdat zij verschillende fiscale voordelen genieten, liggen deze voordelen nu onder een vergrootglas. Vanuit verschillende gremia zijn voorstellen gedaan die de fiscale voordelen voor aanmerkelijkbelanghouders beperken. In deze bijdrage worden deze voorstellen geïnventariseerd en geëvalueerd.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2023
AA20230036

De turbo-BV

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 10 maart 1993, nr. 28.327, ECLI:NL:HR:1993:ZC5288, BNB 1993/143 (De Turbo-BV) Arrest van de Hoge Raad en bijbehorende noot over de activiteiten van een BV die een waardestijging van de aandelen met zich meebrengen en hoe opbrengsten hieruit dienen te worden belast. De Hoge Raad formuleert de volgende rechtsregel: 'Indien een nieuwe aandeelhouder van een BV door het starten van nieuwe activiteiten in deze BV een waardestijging bewerkstelligt van de door hem ver beneden de nominale waarde gekochte aandelen en van een bij aankoop onvolwaardige vordering op deze BV, vormt het aldus verkregen voordeel geen inkomsten uit arbeid, zelfs niet als de arbeid ten behoeve van de BV zonder arbeidsbeloning is geschied'.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1993
AA19930738

Discriminatie naar burgerlijke staat en geslacht in de belastingwetgeving

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 27 september 1989, nr. 24.297, ECLI:NL:HR:1989:ZC4109, FED 1989/709 Uitspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad waarin de volgende uitspraak geformuleerd wordt: 'Het verschil in fiscale behandeling tussen gehuwd en ongehuwd samenwonenden levert geen ongeoorloofde discriminatie op. Hetzelfde geldt voor het in 1981 nog bestaande verschil in fiscale behandeling tussen mannen en vrouwen. De wetgever dient een echtgenoot van wie inkomensbestanddelen aan de andere echtgenoot zijn toegerekend, in zoverre de mogelijkheid te geven bezwaar te maken tegen een aan de andere echtgenoot opgelegde aanslag.' In de korte noot wordt dieper op de verhouding tussen gehuwden en ongehuwden in fiscale zaken ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1990
AA19900237

Discriminatie ten aanzien van werkkamer en koffiegeld

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 17 november 1993, nr. 28587, ECLI:NL:HR:1993:ZC5505, BNB 1994/36 Uitspraak van de Hoge Raad waar de vergoeding van koffie door de werkgever in verhouding met de inkomstenbelasting centraal staat in het kader van het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad oordeelt daarbij met de volgende rechtsregel: 'Als niet-ambulante werknemers op basis van begunstigend beleid van de belastingdienst onbelast vergoeding van hun uitgaven voor koffie kunnen krijgen, brengt deze begunstiging op grond van het gelijkheidsbeginsel met zich mee dat degenen die van hun werkgever daarvoor geen vergoeding krijgen, deze kosten af kunnen trekken.'

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1994
AA19940526

Kosten van kantoorruimte

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 13 maart 1996, nr. 31286, ECLI:NL:HR:1996:AA1999, BNB 1996/171 In dit arrest van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de aftrekbaarheid van de kosten van de huur van kantoorruimte bij de inkomstenbelasting. Dit is mogelijk indien het grootste gedeelte van het inkomen ook daadwerkelijk in deze gehuurde kantoorruimte wordt verdiend.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1996
AA19960639

Negatief loon-arrest

A.O. Lubbers

Hoge Raad 10 januari 2014, nr. 12/04723, ECLI:NL:HR:2014:3

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2014
AA20140297

Objectief en subjectief ondernemingsbegrip

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 25 maart 1992, nr. 28.254, ECLI:NL:HR:1992:ZC4947, BNB 1992/256 Uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot op het gebied van het belastingrecht waarbij de Hoge Raad voor de overdracht van een gedeelte van een maatschap twee maatstaven aanlegt voor wat betreft de overdrachts- en inkomstenbelasting.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1992
AA19920800

Rechtsvraag (192) fiscale aspecten van schadevergoeding

J. Rensema

Rechtsvraag betreffende gevolgen voor de inkomstenbelasting bij het ontvangen van schadevergoeding. Hierbij wordt ook gevraagd naar een fiscaal-juridische beschouwing van de in de casus voorgestelde regelingen.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1989
AA19890893

Studiefinanciering vs. de fiscus

Beantwoording Rechtsvraag (333) Bestuursrecht

H.S.M. Kruijer

In deze rechtsvraag komt de vraag aan bod tot wanneer een belastinginspecteur een uiteindelijke aanslag op mag leggen. Verder wordt de redelijkheid van een bepaalde aanslag beoordeeld.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2007
AA20070711

Toont alle 12 resultaten