Dijkverzwaring en milieu-effectrapportage


Rechtbank Arnhem 14 oktober 1994, nr. AWB/2827, ECLI:NL:RBARN:1994:AN4010, AB 1995, 29 (mr. Crol) (Tielerwaard: m.e.r.-plicht voor dijkverzwaring)

Rechtstreekse werking richtlijn 85/337/EEG betreffende Milieu-Effectbeoordeling. In deze uitspraak en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de vele juridische problemen rondom dijkverzwaringsprocessen. Zo zijn er tal van vergunningsprocedures, is er vaak sprake van onteigening en zijn er milieuvraagstukken die een rol spelen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.G. Drupsteen

Verschijning: september 1995

Archiefcode: AA19950712

Rechtbank Arnhem 14-10-1994 (ECLI:NL:RBARN:1994:AN4010) zaaknummer: AWB/2827

bescherming dijkverzwaring milieu-effect beoordeling onteigening richtlijn voorlopige voorziening

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Annotaties en wetgeving Annotatie