Toont alle 6 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (177) onteigening-planschade

J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevorsel

Beantwoording op het gebied van het planschade- en onteigeningsrecht waarbij de rechtsmiddelen en rechtsbescherming centraal staan.

Perspectief | Rechtsvraag
Juli 1988
AA19880474

De klucht van Vught

I. Laurijssens, E. de Zwaan

Bespreking van de mogelijkheden die de overheid heeft om het gebruik van het eigendomsrecht dat overheidsbeleid obstrueert, te beperken. Auteurs zijn van mening dat met de beperking zeer terughoudend dient te worden omgegaan.

Opinie | Redactioneel
Februari 1999
AA19990077

Dijkverzwaring en milieu-effectrapportage

Th.G. Drupsteen

Rechtbank Arnhem 14 oktober 1994, nr. AWB/2827, ECLI:NL:RBARN:1994:AN4010, AB 1995, 29 (mr. Crol) (Tielerwaard: m.e.r.-plicht voor dijkverzwaring) Rechtstreekse werking richtlijn 85/337/EEG betreffende Milieu-Effectbeoordeling. In deze uitspraak en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de vele juridische problemen rondom dijkverzwaringsprocessen. Zo zijn er tal van vergunningsprocedures, is er vaak sprake van onteigening en zijn er milieuvraagstukken die een rol spelen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1995
AA19950712

Inbezitneming van grond

A. van Hall

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 10 juni 1999 (mrs. Eekhof-de Vries, Bakker, Suyver) Verandering in de staat van onroerende zaken uit waterstaatsrechtelijke overwegingen. Belangen van rechthebbenden vorderen redelijkerwijs geen onteigening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 1999
AA19990764

Rechtsvraag (177) Onteigening-planschade

J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevorsel

Rechtsvraag op het gebied van het onteigenings- en planschaderecht. Hierbij komt ook de rechtsbescherming aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1988
AA19880202

Wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen?

F.J.L. Kaptein

Post thumbnail Voor studenten is de fiets het vervoermiddel bij uitstek. Begin van het vorige collegejaar is de gemeente Groningen op en rondom universiteitsterreinen in de binnenstad begonnen om fout geparkeerde fietsen een uur na een waarschuwing aan de fiets te hebben gehangen te verwijderen. Studenten kunnen hun fiets vervolgens ‘terugkopen’ op een industrieterrein buiten de stad. Na het verstrijken van een bepaalde termijn kan de gemeente deze fietsen zelfs verkopen aan derden. Dit project is na enkele maanden gestopt, maar op andere plaatsen in het centrum blijft de ‘wegsleepregeling’ van kracht. Ook andere Nederlandse gemeenten kennen eenzelfde regeling. Hoe steekt deze ‘onteigening’ goederenrechtelijk in elkaar?

Opinie | Amuse
November 2013
AA20130808

Toont alle 6 resultaten