Diephuis, Opzoomer, Land


In dit artikel wordt ingegaan op de 'legist' Diephuis die in de 19de eeuw een zeer belangrijke en invloedrijke civilist was en met zijn commentaren op de Code Civil en later het Burgerlijk Wetboek veel geciteerd werd. Vervolgens worden er vergelijkingen gemaakt met de geschriften van Opzoomer en Land die eveneens belangrijke privatisten waren in de 19de eeuw.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: juni 2009

Archiefcode: AA20090420

codificatie commentaar legisme rechtswetenschap Rode draad 'Canon van het recht' uitleg

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Overig Rode draad Canon van het Recht