Rode draad 'Canon van het recht'

Resultaat 1–12 van de 35 resultaten wordt getoond

Abortus, euthanasie en hulp bij zelfdoding

N. Rozemond

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
april 2010
AA20100285

Architect van de Nederlandse staatsinrichting

Thorbecke en de Grondwet van 1848

W.P. Secker

In dit artikel behorende bij de rode draad 'Canon van het recht' wordt Thorbecke besproken. Deze bekendste staatsman van Nederland heeft er met 'zijn' Grondwet van 1848 voor gezorgd dat Nederland een evenwichtig en gedeeltelijk democratischer Grondwet kreeg. In het artikel wordt ook ingegaan op de wetenschappelijke achtergrond van Thorbecke.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
september 2009
AA20090591

Beccaria: Dei delitti e della pene (Over misdaden en straffen) (1764)

J.M. ten Voorde

In dit artikel behorende bij de Rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de klassier van Cesare Beccaria die in 1764 de misstanden in het destijds geldende straf(proces)recht in kaart te brengen. In dit artikel wordt ingegaan op de pretentie van het strafrecht, die als uiting van de staatsmacht naar voren komt. Tevens wordt er een linkn gelegd met het huidige staf(proces)recht.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
mei 2009
AA20090342

Coornhert-Liga, vereniging voor strafrechthervorming

P.G. Wiewel

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
maart 2010
AA20100206

De codificatiebeweging

W.J. Zwalve

In deel 7 van de Rode draad 'Canon van het recht' gaat Zwalve aan de hand van de civielrechtelijke codificaties vanaf de Bataafse republiek in op het belang van codificaties bij natievorming.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
juni 2009
AA20090413

De constitutionele monarchie

D.J. Elzinga

Post thumbnail

In dit artikel behorende bij de Rode draad 'Canon van het recht' gaat Elzinga in op de ontwikkeling van de constitutionele monarchie en behandelt daarbij ook de verschillen en de voor- en nadelen tussen een representatieve koning en een koning met werkelijke macht.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
juni 2009
AA20090415

De eerste druk van Van der Pots Handboek van het Nederlandse staatsrecht

S.A.J. Munneke

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
december 2009
AA20090844

De Franse revolutie

J.H.A. Lokin

In dit artikel behorende bij de rode draad 'Canon van het Recht' gaat Lokin in op de Franse revolutie. Deze revolutie is een aaneenschakeling van gebeurtenissen. In het artikel wordt beschreven wat de doelstellingen van de revolutie waren en hoe deze verwezenlijkt zouden moeten worden. Daarbij wordt met name in gegaan op het belang van wetgeving en wetboeken op tal van rechtsgebieden die er waren.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
mei 2009
AA20090345

De grondwet, de doodstraf en de volksovertuiging

L. van Troost

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
oktober 2010
AA20100732

De grondwetsherziening van 1917

B.P. Vermeulen

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
november 2009
AA20090775

De Historische School in het privaatrecht

Misschien wisten zij alles

F. Brandsma

In dit artikel, deel 9 behorende bij de Rode draad 'Canon van het recht' wordt het verschil tussen natuurrechtelijke juristen en juristen van de Historische School, aangevoerd door de Duitser Von Savigny behandeld en de invloed daarvan op de codificatie van het burgerlijk recht in Duitsland.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
juni 2009
AA20090417

De Ongevallenwet

R.J.S. Schwitters

In 1901 werd na veel tumult de Ongevallenwet aangenomen. Met deze wet verzekerde de staat een uitkering aan in een groot aantal bedrijfstakkenwerkzame werknemers die op hun werk door een ongeval getroffen waren. In deze bijdrage bij de 'Canon van het recht' worden de achtergronden bij deze wet besproken.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
oktober 2009
AA20090683

Resultaat 1–12 van de 35 resultaten wordt getoond