Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond

‘Beter kunnen we het niet maken, wel makkelijker’

J. Klijnsma, D.J. van Leeuwen, D.F.H. Stein

Maart 2010
AA20100150

‘Beter kunnen we het niet maken, wel makkelijker’

J. Klijnsma, D.J. van Leeuwen, D.F.H. Stein

Maart 2010
AA20100150

Academische Contrareformatie?

R.J.B. Schutgens

Zijn (rechts)wetenschappers links? En gaan wetenschap en politieke overtuigingen wel samen? Roel Schutgens schrijft erover in deze column.

Opinie | Column
Februari 2014
AA20140110

De invloed van de rechtswetenschap op de ontwikkeling van het Anglo-Amerikaanse recht

J.M. van Dunné

In een common law-stelsel neemt de rechtspraak een centrale plaats in bij de ontwikkeling van het recht, met de rechter als krachtfiguur die de dienst uitmaakt. Vrij algemeen wordt aangenomen dat in het Engelse recht opvattingen van schrijvers weinig gewicht in de schaal leggen en in de rechtszaal zelfs niet aangehaald mogen worden: de non-citation rule. In de afgelopen decennia is die regel echter in onbruik geraakt en is de wisselwerking tussen rechtspraak en rechtswetenschap tot bloei gekomen. Op dit punt valt veel van het Engelse recht te leren.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
Mei 1998
AA19980387

Diephuis, Opzoomer, Land

J.H.A. Lokin

In dit artikel wordt ingegaan op de 'legist' Diephuis die in de 19de eeuw een zeer belangrijke en invloedrijke civilist was en met zijn commentaren op de Code Civil en later het Burgerlijk Wetboek veel geciteerd werd. Vervolgens worden er vergelijkingen gemaakt met de geschriften van Opzoomer en Land die eveneens belangrijke privatisten waren in de 19de eeuw.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
Juni 2009
AA20090420

Doe maar een cursusje empirisch-juridisch onderzoek

G. van Dijck

De vraag hoe het recht ‘werkt’ of uitpakt is belangrijk met het oog op het beschrijven en evalueren van het recht, alsook voor het doen van aanbevelingen. Deze amuse geeft een aantal voorbeelden van onjuiste aannames over wat het recht ‘doet’, bespreekt de risico’s hiervan en vraagt aandacht voor de noodzaak van meer training in empirisch onderzoek.

Opinie | Amuse
Februari 2018
AA20180102

Enkele beschouwingen over de interdisciplinaire rechtswetenschap. Braudel als uitgangspunt van een afbakening?

P.A. Fruytier

Het is geen overdrijving, wanneer gesteld wordt dat de naoorlogse historische wetenschap grotendeels in het teken heeft gestaan van de interdisciplinariteit. Als grote voorstanders hiervan kunnen vooral de Annales-historici, zoals la Roy Ladurie en Braudel genoemd worden. Reeds vanaf het verschijnen van zijn bekendste werk La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l’époque de Philippe II (1947) tot aan zijn dood in 1985, bleef Braudel afgeven op historici die zich alleen bezig hielden met ‘feitengeschiedenis’. Volgens Braudel en zijn volgelingen kon de geschiedenis alleen begrepen worden vanuit een totaalvisie. De grote historische ontwikkelingen konden slechts duidelijk worden, wanneer minder aandacht werd besteed aan de ‘grote mannen’, en juist over lange tijdspannes – de longue durée –de geografische, demografische, economische en sociale factoren in ogenschouw werden genomen.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap | Opinie | Redactioneel
November 2007
AA20070831

Het dilemma bij de beoordeling van rechtswetenschappelijke publicaties: Vertrouwen is goed, controle niet altijd beter

R.A.J. van Gestel, J.B.M. Vranken

Maart 2010
AA20100166

Het juiste verstaan

Over de plaats van de hermeneutiek in een pluriforme rechtswetenschap

M.A. Loth

Is de hermeneutiek hopeloos achterhaald door de empirische en interdisciplinaire bestudering van het recht? Of is zij van blijvende betekenis voor de rechtswetenschap, en zo ja, welke is dan die betekenis? In deze bijdrage wordt betoogd dat de kern van de hermeneutiek – het regulatieve ideaal van het juiste verstaan – zowel van betekenis is voor de interpretatie van teksten, het begrijpen van menselijk gedrag, als voor het morele inzicht in wat de situatie vereist. Daarom blijft dat ideaal van betekenis voor een moderne pluriforme rechtswetenschap, dat zowel doctrinair, comparatief als empirisch onderzoek omvat.

Bijzonder nummer | Recht & taal
Juli 2015
AA20150560

Hoed U voor overdrijving

E.J.H. Schrage

Maart 2010
AA20100159

September 1988

Katern 28: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Juni 2004

Katern 91: Rechtseconomie

R.W. Holzhauer, H.O. Kerkmeester

Resultaat 1–12 van de 23 resultaten wordt getoond