Deurwaarders en het ‘inkassowerk’


In dit artikel gaat een gerechtsdeurwaarder in op de onderscheiden taken en werkzaamheden van incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten en schetst daarbij zowel de overeenkomsten als verschillen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Flanderijn

Verschijning: juli 1990

Archiefcode: AA19900440

beroep bevel tot betaling geldvorderingen gerechtelijke procedure gerechtsdeurwaarder incasso kantonrechter werkzaamheden

Burgerlijk recht

Opinie Column