Toont alle 7 resultaten

Beslag op zorgbonus

A.W. Jongbloed

Rb. Noord-Holland (vzr., zittingsplaats Alkmaar) 12 januari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:233 (Ziggo c.s./X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2021
AA20210378

De geïnterviewde Aernout Rippen

Kort interview met Aarnoudt Rippen die nu werkzaam is bij een gerechtsdeurwaarders & juristenbedrijf in Amsterdam.

Perspectief | Interview
januari 2003
AA20030083

De Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

A.R.E.M. van Erp

De drie juridische beroepsgroepen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarders kennen verschillende regelingen voor de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak en het ten laste brengen van deze kosten aan de beroepsgroep zelf of de algemene middelen. Met de inwerkingtreding van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen op 1 januari 2018 wordt dit verschil opgeheven. In deze bijdrage wordt de achterliggende reden voor aanpassing van de beroepswetten beschreven en wordt aangegeven hoe de kosten met ingang van 1 januari 2018 ten laste van de beroepsgroepen worden gebracht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2017
AA20171011

Deurwaarders en het ‘inkassowerk’

A. Flanderijn

In dit artikel gaat een gerechtsdeurwaarder in op de onderscheiden taken en werkzaamheden van incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten en schetst daarbij zowel de overeenkomsten als verschillen.

Opinie | Column
juli 1990
AA19900440

Een Publiekrechtelijk Beroepsorgaan voor de Gerechtsdeurwaarders

L. Dufour

Op dit moment zijn er vier Publiekrechtelijke Beroepsorganen en met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet op het notarisambt zal De koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de vijfde worden. In dit artikel wordt besproken of het wenselijk is dat een dergelijk orgaan ook in het leven wordt geroepen voor de Gerechtsdeurwaarders.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 1999
AA19990536

Hoe ver gaat de verklaringsplicht van de schuldenaar?

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1776, RvdW 2021/1152

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2022
AA20220300

Schijn bedriegt: gerechtsdeurwaarders, hun imago en de realiteit

A.W. Jongbloed

Gerechtsdeurwaarders hebben een imagoprobleem. Dat wordt door de beroepsgroep erkend en is een aandachtspunt voor de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Een slechte reputatie kan haar weerslag hebben op de bejegening van gerechtsdeurwaarders en de uitoefening belemmeren van de essentiële publieke taken die de gerechtsdeurwaarder in de samenleving vervult. Maar wordt er veel over gerechtsdeurwaarders geklaagd? Wat zijn de oorzaken van dit slechte imago? Tot welke problemen leidt dat? En waar liggen mogelijke oplossingen?

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2019
AA20190075

Toont alle 7 resultaten