Des-dochters


Hoge Raad 9 oktober 1992, nr. 14667, ECLI:NL:HR:1992:ZC0706, RvdW 1992, 219. Ook bekend als DES-dochters.

Belangrijk arrest van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van farmaceutische bedrijven voor een schadelijk geneesmiddel. De Hoge Raad overweegt allereerst dat het nieuwe recht van toepassing is op zaken die zich in de jaren ’50 en 60 afspeelden. Vervolgens gaat de Hoge Raad in op art. 6:99 BW en oordeelt daarbij dat niet ieder mogelijke aansprakelijke partij dient te worden aangesproken. Daar het niet duidelijk is welk van de farmaceutische bedrijven precies voor de schade aansprakelijk is, legt de Hoge Raad een maatstaf aan waarbij de marktaandelen van de farmaceuten in verdisconteerd zijn. In de noot wordt met name in gegaan op art. 6:99 BW en de regels die de Hoge Raad in deze casus schetst.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: februari 1993

Archiefcode: AA19930123

Hoge Raad 09-10-1992 (ECLI:NL:HR:1992:ZC0706) zaaknummer: 14667

alternatieve aansprakelijkheid DES hoofdelijkheid marktaandeel oorzaken schadelijke bijwerking geneesmiddel

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie