hoofdelijkheid

Toont alle 6 resultaten

Astro-Pierson

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 7 februari 1992, nr. 7889, ECLI:NL:HR:1992:ZC0502, RvdW 1992, 45 (Astro Holding NV/Pierson Heidring en Pierson) Arrest na een Antilliaanse zaak waarin doeloverschrijding in het geding is. De Hoge Raad oordeelt dat bij de toetsing of er sprake is van doeloverschrijding gekeken dient te worden naar alle omstandigheden van het geval en dus ook naar de concernverhoudingen. Contractuele beperkingen voor de bevoegdheden van het bestuur zijn niet relevant wanneer er gekeken dient te worden of bepaalde handelingen al dan niet binnen het statutaire doel vallen. In de noot wordt dieper op het arrest en de doeloverschrijding ingegaan. Het Antilliaanse vennootschapsrecht ten aanzien van de NV is hetzelfde als het Nederlandse vennootschapsrecht van voor 1970.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1992
AA19920505

De 403-verklaring: hoofdelijkheid of borgtocht?

S.M. Bartman

Hoge Raad 3 april 2015, nr. 14/00568, ECLI:NL:HR:2015:837 (mr. Eikendal q.q. voor Bia Beheer/Lentink)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150806

De aard van de aansprakelijkheid uit hoofde van een 403-verklaring

R.M. Wibier

Een zogenaamde 403-verklaring is een verklaring waarin de consoliderende vennootschap zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden uit rechtshandeling van de vrijgestelde vennootschap. De kwalificatie van een schuld waarvoor meerdere schuldenaren kunnen worden aangesproken als hoofdelijk, kan verstrekkende gevolgen hebben. Hoe ver dat gaat blijkt uit de in dit artikel te bespreken uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Bia Beheer.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2015
AA20150778

Des-dochters

J. Hijma

Hoge Raad 9 oktober 1992, nr. 14667, ECLI:NL:HR:1992:ZC0706, RvdW 1992, 219. Ook bekend als DES-dochters. Belangrijk arrest van de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van farmaceutische bedrijven voor een schadelijk geneesmiddel. De Hoge Raad overweegt allereerst dat het nieuwe recht van toepassing is op zaken die zich in de jaren '50 en 60 afspeelden. Vervolgens gaat de Hoge Raad in op art. 6:99 BW en oordeelt daarbij dat niet ieder mogelijke aansprakelijke partij dient te worden aangesproken. Daar het niet duidelijk is welk van de farmaceutische bedrijven precies voor de schade aansprakelijk is, legt de Hoge Raad een maatstaf aan waarbij de marktaandelen van de farmaceuten in verdisconteerd zijn. In de noot wordt met name in gegaan op art. 6:99 BW en de regels die de Hoge Raad in deze casus schetst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1993
AA19930123

Persoonlijke zekerheden

G.J.L. Bergervoet, A.M.M. Hendrikx, S. Klinkhamer

Post thumbnail In dit cahier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van persoonlijke zekerheid naar Nederlands recht. De nadruk ligt daarbij op de rechtsfiguren van contractuele hoofdelijkheid, borgtocht en de onafhankelijke bankgarantie.

9789493199200 - 26-01-2021

Persoonlijke zekerheden (Digitaal boek)

G.J.L. Bergervoet, A.M.M. Hendrikx, S. Klinkhamer

Post thumbnail In dit cahier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van persoonlijke zekerheid naar Nederlands recht. De nadruk ligt daarbij op de rechtsfiguren van contractuele hoofdelijkheid, borgtocht en de onafhankelijke bankgarantie.

9789493199200 - 26-01-2021

Toont alle 6 resultaten