Derdenbeding als alternatief voor cessie?


In het huidig BW zijn er geen bijzondere eisen gesteld aan het derdenbeding. Voor het huidige recht is dan ook verdedigd dat het vormloze derdenbeding de cessie, waarvoor akte en mededeling vereist zijn, kan vervangen. Of dit nodig en wenselijk is, is nog maar de vraag. In dit artikel poogt de schrijver deze vraag te beantwoorden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Werdmuller

Verschijning: mei 1997

Archiefcode: AA19970298

cessie derdenbeding meerpartijenverhouding vordering vormvrijheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Bijzonder nummer De derde in het recht