Deorum iniuriae, dis curae


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de strafbaarstelling van godslastering. De redacteuren menen dat het artikel het meeste van haar waarde heeft verloren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Bastein, C.E. du Perron

Verschijning: november 1988

Archiefcode: AA19880730

bescherming godslastering Nederlandse rechtsorde vrijheid van godsdienst

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie

Opinie Redactioneel