Deadlock-situaties


Er zijn uiteenlopende mogelijkheden om in een joint venture te komen tot een oplossing van conflictueuze situaties. Meestal worden deze uitgewerkt in de joint venture-overeenkomst. Zijn de activiteiten van de joint venture ondergebracht in een BV, dan zal, in het concrete geval de gevonden oplossing doorwerken in de vennootschappelijke verhoudingen. De vraag die dan opkomt, is of de contractuele regeling ter beslechting van geschillen tussen de partners niet ook, en zelfs beter, in de statuten van de joint venture-BV kunnen worden verankerd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J.M.N. Honée

Verschijning: mei 1995

Archiefcode: AA19950376

ADR Bijzonder nummer geschilbeslechting joint venture joint venture-overeenkomst samenwerking statuten

Burgerlijk recht

Bijzonder nummer Joint Ventures