De zaak Thomas Lubanga: Disclosure-perikelen in de eerste Strafhof-zaak


Internationaal Strafhof/International Criminal Court (ICC) 14 maart 2012, Case No. ICC-01/04-01/06 (Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo)

Noot bij een uitspraak van het Internationale Strafhof in de Lubanga zaak. In deze zaak was de zogenaamde openbaarheid van de stukken van de aanklager in het geding. In de noot gaat de annotator hier dieper op in en plaatst alles in het perspectief van de internationale strafprocedure en equality of arms.

Zie de volledige uitspraak: Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.G.J. Knoops

Verschijning: september 2009

Archiefcode: AA20090566

Internationaal Strafhof/International Criminal Court (ICC) 14-03-2012 zaaknummer: ICC-01/04-01/06

disclosure geheimhouding kindsoldaat oorlogsmisdaden vertrouwelijkheid vervolging

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht MensenrechtenOorlogsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie