vertrouwelijkheid

Toont alle 4 resultaten

Appen in de gevangenis

P.M. Schuyt

Post thumbnail Alhoewel in een penitentiaire inrichting het gebruik van moderne communicatiemiddelen uiteraard aan banden is gelegd, wordt ook daar inmiddels steeds vaker gebruikgemaakt van smartphones of tablets. Zo kunnen gedetineerden bijvoorbeeld via een speciale app communiceren met hun advocaat. Maar hier kleven zowel praktische als juridische problemen aan.

Opinie | Amuse
juni 2019
AA20190430

De modernisering van het arbitragerecht

K. Redeker-Gieteling

Op 1 januari 2015 is de Wet tot wijziging van Boek 3, Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht in werking getreden. In deze bijdrage wordt kort uiteen gezet wat het doel is van de nieuwe Arbitragewet, hoe deze wet tot stand is gekomen en welke wijzigingen eruit voortvloeien.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2015
AA20150227

De zaak Thomas Lubanga: Disclosure-perikelen in de eerste Strafhof-zaak

december 2007

Katern 105: Mededingingsrecht

J.M.M. van de Hel

Toont alle 4 resultaten