De wet als winterdijk


In dit artikel geeft de auteur haar visie op de relatie tussen recht, ethiek en wetgeving. Zij pleit voor wetgeving die functioneert als een winterdijk. Dit betekent dat de praktijk zichzelf reguleert. Pas als excessen optreden, dient er wetgeving te zijn die excessen voorkomt of indamt. Zij treedt onder meer in discussie met Wibren van der Burg, die eerder in deze Rode draad publiceerde over de verhouding recht, ethiek en wetgeving.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. Trappenburg

Verschijning: oktober 1998

Archiefcode: AA19980802

codificatie eigen normen zelfregulering

Metajuridica RechtsfilosofieOverige Rechtsbronnen

Overig Rode draad Recht en ethiekVerdieping Verdiepend artikel