De tragiek van toezichthouders


Toezichthouders kunnen het nooit goed doen. In een periode van crisis wordt er op gewezen dat zij gefaald hebben. Zij zouden de crisis te laat onderkend hebben,waardoor de risico’s niet tijdig gepareerd zijn. In goede tijden worden toezichthouders bekritiseerd door organisaties en burgers die de regeldruk te hoog vinden en de controles meer dan beu zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.G. van de Bunt

Verschijning: februari 2009

Archiefcode: AA20090088

comliance fraude intern toezicht misstanden ongelukken regeldruk sancties toezichthouder zelfregulering zwijgen

Opinie Amuse