Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond

De examinator getoetst

J.S. Kortmann, K. Schrijvers

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de terugkomst van de marginale toetsing bij het College van Beroep van Examens dat onder meer oordeelt over waargenomen fraude door examinators tijdens tentamens.

Opinie | Redactioneel
Maart 1995
AA19950167

De strafbaarstelling van fraude onder Nederlands, Engels en Duits recht

De bescherming van het recht op eigendom of het recht op de waarheid?

S.S. Buisman

Op 14 januari 2020 promoveerde Sanne Buisman aan Tilburg University op haar proefschrift 'Contract, Tort & Crime. Criminalisation of breaches of sales contracts under Dutch and EU law.' In deze bijdrage vertelt zij over haar promotie-onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
September 2020
AA20200845

De tragiek van toezichthouders

H.G. van de Bunt

Post thumbnail Toezichthouders kunnen het nooit goed doen. In een periode van crisis wordt er op gewezen dat zij gefaald hebben. Zij zouden de crisis te laat onderkend hebben,waardoor de risico’s niet tijdig gepareerd zijn. In goede tijden worden toezichthouders bekritiseerd door organisaties en burgers die de regeldruk te hoog vinden en de controles meer dan beu zijn.

Opinie | Amuse
Februari 2009
AA20090088

De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

P.A.M. Verrest

Op 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Stb. 2014, 445, verder te noemen: de wet) in werking getreden. De wet zorgt voor een (groot) aantal wijzigingen in de strafbaarstelling van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 2015
AA20150318

De wetenschap van een rechtspersoon: toerekening van bestuurlijke kennis of van onkunde?

S.M. Bartman

Hoge Raad 11 september 2020, nr. 19/02396, ECLI:NL:HR:2020:1413 (Treston/HDI-Gerling Verzekeringen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2020
AA20201056

Factuurfraude en betaling te goeder trouw

W.H. van Boom

Hoge Raad 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783 (Devante Minerals Trading Ltd. & Polar Global Equity AG / Hascor BV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2022
AA20220667

Financiële verslaggeving: een civielrechtelijke handhaving en een publieke taakstelling

M.A.M. Wagemakers

Een uiteenzetting van de financiële verslaglegging, waarbij de nieuwe wetgeving wordt besproken.Waarbij wordt gedacht om, zoals in het buitenland al veel gebeurd, een publieke toezichtcomponent te ontwikkelen.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2004
AA20040236

Grootschalige internationale fraude in de btw

Internet en democratie

Droom, werkelijkheid en een enkele nachtmerrie

K.L.K. Brants

In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van het internet op de werking van democratie, burgerinitiatieven, journalistiek, grondrechten en de participatie van burgers in het publieke domein.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
Juli 2008
AA20080524

Maart 1991

Katern 38: Strafrecht

J. Silvis

Juni 1992

Katern 43: Criminologie

M.A. Zwanenburg

Maart 1993

Katern 46: Strafrecht

C.H. Brants

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond