fraude

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond

ChatGPT in juridibus: over kansen en tekortkomingen

D.A. Groenewoud, M.W. Kouwenberg

ChatGPT kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ook in het juristenlandschap zorgt de chatbot voor reuring. In dit redactioneel bespreken de auteurs drie kansen die ChatGPT voor de rechtspraktijk en rechtswetenschap met zich brengt, maar wijzen zij ook op drie tekortkomingen die aan de chatbot kleven. De auteurs concluderen dat ChatGPT vooral ondersteunend kan worden ingezet. Of de chatbot in zijn huidige vorm een revolutie in juridibus kan ontketenen is dan ook maar zeer de vraag.

Opinie | Redactioneel
mei 2023
AA20230315

Corruptie, fraude en recht

J.L.W. Broeksteeg, C.J.H. Jansen

Post thumbnail Onderzoek naar aspecten van corruptie en fraude op het gebied van het Europees recht, bestuursrecht, burgerlijk recht (in het bijzonder het contractenrecht), strafrecht, staatsrecht, financieel recht en ondernemingsrecht.

9789493333161 - 09-04-2024

CPO Extra_Corruptie, fraude en recht

J.L.W. Broeksteeg, C.J.H. Jansen

Post thumbnail Onderzoek naar aspecten van corruptie en fraude op het gebied van het Europees recht, bestuursrecht, burgerlijk recht (in het bijzonder het contractenrecht), strafrecht, staatsrecht, financieel recht en ondernemingsrecht.

9789493333161 - 09-04-2024

De examinator getoetst

J.S. Kortmann, K. Schrijvers

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de terugkomst van de marginale toetsing bij het College van Beroep van Examens dat onder meer oordeelt over waargenomen fraude door examinators tijdens tentamens.

Opinie | Redactioneel
maart 1995
AA19950167

De strafbaarstelling van fraude onder Nederlands, Engels en Duits recht

De bescherming van het recht op eigendom of het recht op de waarheid?

S.S. Buisman

Op 14 januari 2020 promoveerde Sanne Buisman aan Tilburg University op haar proefschrift 'Contract, Tort & Crime. Criminalisation of breaches of sales contracts under Dutch and EU law.' In deze bijdrage vertelt zij over haar promotie-onderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2020
AA20200845

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: een lege huls

S. Renssen

Post thumbnail In deze bijdrage wordt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie onder de loep genomen. Er wordt ingegaan op de gevolgen voor de achterblijvende schuldeisers na een turboliquidatie, alsmede op de gevolgen voor het bestuur van een turbogeliquideerde rechtspersoon. Deze beschouwing zal leren dat de wet niet meer is dan een lege huls.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2024
AA20240120

De tragiek van toezichthouders

H.G. van de Bunt

Post thumbnail Toezichthouders kunnen het nooit goed doen. In een periode van crisis wordt er op gewezen dat zij gefaald hebben. Zij zouden de crisis te laat onderkend hebben,waardoor de risico’s niet tijdig gepareerd zijn. In goede tijden worden toezichthouders bekritiseerd door organisaties en burgers die de regeldruk te hoog vinden en de controles meer dan beu zijn.

Opinie | Amuse
februari 2009
AA20090088

De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

P.A.M. Verrest

Op 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Stb. 2014, 445, verder te noemen: de wet) in werking getreden. De wet zorgt voor een (groot) aantal wijzigingen in de strafbaarstelling van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2015
AA20150318

De wetenschap van een rechtspersoon: toerekening van bestuurlijke kennis of van onkunde?

S.M. Bartman

Hoge Raad 11 september 2020, nr. 19/02396, ECLI:NL:HR:2020:1413 (Treston/HDI-Gerling Verzekeringen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2020
AA20201056

Factuurfraude en betaling te goeder trouw

W.H. van Boom

Hoge Raad 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783 (Devante Minerals Trading Ltd. & Polar Global Equity AG / Hascor BV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2022
AA20220667

Financiële verslaggeving: een civielrechtelijke handhaving en een publieke taakstelling

M.A.M. Wagemakers

Een uiteenzetting van de financiële verslaglegging, waarbij de nieuwe wetgeving wordt besproken.Waarbij wordt gedacht om, zoals in het buitenland al veel gebeurd, een publieke toezichtcomponent te ontwikkelen.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2004
AA20040236

Grootschalige internationale fraude in de btw

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond