De Toekomst van het Personen-, Familie- en Jeugdrecht

Verslag van het afscheidscollege van prof.mr. M. Rood-de Boer / studiedag 'aspecten van de jeugdhulpverlening in Noord-Brabant' (KUB)


Prof.mr. M. Rood-de Boer is sinds 1971 werkzaam geweest als buitengewoon hoogleraar personen-, familie- en
jeugdrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) en aan de Rijksuniversiteit Utrecht (RUU). Op 28 oktober
1988 nam zij afscheid van de RUU, op 30 juni 1989 van de KUB. Ter gelegenheid van haar emeritaat gaf mevrouw
Rood twee slotcolleges getiteld ‘Toekomst van het Personen-, Familie- en Jeugdrecht.1
De vakgroep Jeugdrecht van de KUB organiseerde op 30 juni 1989 een studiedag die in het teken stond van het
afscheid van mevrouw Rood: ‘Aspecten van de jeugdhulpverlening in Noord-Brabant’. Dit verslag is gebaseerd op de
slotcolleges van mevrouw Rood en op twee inleidingen die op de studiedag werden gehouden. Onder meer de visie van prof.mr. Rood-de Boer op de algemene beginselen van het personen en familierecht komt aan bod, evenals de rol van de kinderrechter en het fenomeen van de omgangsregeling.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Florijn, T.B. Trotman

Verschijning: december 1989

Archiefcode: AA19890984

kinderrechter omgangsregeling pedagogiek personen- en familierecht

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Verdieping Studentartikel