Toont alle 5 resultaten

De ondertoezichtstelling herzien – snellere bemoeienis met meer rechtswaarborgen

M.R. Bruning

Post thumbnail De overheid bemoeit zich met gezinnen als er zorgen bestaan over de ontwikkeling van een minderjarige en vrijwillige hulp geen optie (meer) is. In deze bijdrage wordt, aan de hand van de voorstellen met betrekking tot de ondertoezichtstelling in het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen – momenteel aanhangig in de Eerste Kamer – geschetst dat snel(ler) ingrijpen in gezinnen om kinderen te beschermen in het huidige klimaat belangrijker is geworden in verhouding tot het recht op een ongestoord gezinsleven. Daarbij worden verschillende voorstellen tot wijziging van de huidige regeling van ondertoezichtstelling kritisch besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2011
AA20110779

De Toekomst van het Personen-, Familie- en Jeugdrecht

Verslag van het afscheidscollege van prof.mr. M. Rood-de Boer / studiedag 'aspecten van de jeugdhulpverlening in Noord-Brabant' (KUB)

E. Florijn, T.B. Trotman

Prof.mr. M. Rood-de Boer is sinds 1971 werkzaam geweest als buitengewoon hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) en aan de Rijksuniversiteit Utrecht (RUU). Op 28 oktober 1988 nam zij afscheid van de RUU, op 30 juni 1989 van de KUB. Ter gelegenheid van haar emeritaat gaf mevrouw Rood twee slotcolleges getiteld 'Toekomst van het Personen-, Familie- en Jeugdrecht.1 De vakgroep Jeugdrecht van de KUB organiseerde op 30 juni 1989 een studiedag die in het teken stond van het afscheid van mevrouw Rood: 'Aspecten van de jeugdhulpverlening in Noord-Brabant'. Dit verslag is gebaseerd op de slotcolleges van mevrouw Rood en op twee inleidingen die op de studiedag werden gehouden. Onder meer de visie van prof.mr. Rood-de Boer op de algemene beginselen van het personen en familierecht komt aan bod, evenals de rol van de kinderrechter en het fenomeen van de omgangsregeling.

Verdieping | Studentartikel
december 1989
AA19890984

Herziening jeugdstraf(proces)recht

G.A.L. Staring

Op 21 september 1989 is wetsvoorstel 21327 aangeboden aan de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de herziening van het jeugdstraf(proces)recht. Hoewel dit voorstel bijdraagt aan een verbeterde rechtspositie van de minderjarige in het jeugdstraf(proces)recht, is er ook kritiek geuit. In dit artikel wordt op onderdelen van het wetsvoorstel nader ingegaan. Zo komen aan bod: het vervolgingscriterium, de dubbelrol van de kinderrechter, het driehoeksoverleg, de verplichte verschijning, de openbaarheid van de zitting, het sanctiepakket en alternatieve sancties.

Verdieping | Studentartikel
juni 1990
AA19900365

Herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen

S.E. Bartels, M.J. Kroeze

In 1993 is een wetsvoorstel ingediend inzake de herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen. In het artikel volgt een bespreking in hoofdlijnen van de voorgestelde artikelen 1:254-265 BW.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1993
AA19930465

Staatsontvoeringen in Nederland?

Wat is er aan de hand in de juridische uithuisplaatsingspraktijk?

M.R. Bruning, K.A.M. van der Zon

Post thumbnail De afgelopen maanden is er in het maatschappelijke debat volop aandacht geweest voor uithuisplaatsingen van kinderen. Op verzoek van de Dienst Parlement en Wetenschap stelden we een factsheet op over de huidige wetenschappelijke inzichten over uithuisplaatsingen in Nederland. In deze bijdrage beschrijven we de huidige kennis over uithuisplaatsingen en benoemen we de belangrijkste juridische knelpunten daarbij.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2022
AA20220649

Toont alle 5 resultaten