studievoortgang

Toont alle 2 resultaten

‘Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten’

C. Tiel, H. Wattendorff

De Commissie koppeling studievoortgang en studiefinanciering onder leiding van R.J. in 't Veld heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om studievoortgang te verbeteren door koppeling daarvan aan de studiefinanciering. De Commissie acht verbetering van de studievoortgang vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk. Op grond van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd die zijn neergelegd in het rapport 'Leren loont'. De Commissie tracht haar doelstelling te verwezenlijken door financiële prikkels te geven aan zowel studenten als aan universiteiten. De redactie zet in deze bijdrage uiteen waarom zij de voorstellen van de commissie onjuist en zelfs onrechtvaardig vindt. Zo zouden zij een onevenredig grote druk op bepaalde groepen studenten leggen, en daarnaast een achteruitgang van de onderwijskwaliteit veroorzaken.

Opinie | Redactioneel
november 1989
AA19890914

De tempobeurs: de genadeslag?

P. van der Grinten, I. Meijer

Al sinds de invoering van de Wet op de studiefinanciering in 1986 wordt aan deze wet gesleuteld en geschaafd. Het blijkt onmogelijk om goede ramingen te maken van het beroep dat op deze wet wordt gedaan, en de opeenvolgende ministers van Onderwijs zien zich dan ook steeds genoodzaakt om bezuinigende maatregelen door te voeren, om zo de onderwijsbegroting enigszins te kunnen beheersen en economische tegenvallers op te vangen. Dat zij hiermee de toegankelijkheid tot de universiteiten bemoeilijken en de universitaire opleidingen laten vervlakken, lijken de ministers zich niet te realiseren. Naar aanleiding van het nieuwste voorstel van minister Ritzen, invoering van een tempobeurs voor alle studenten, willen wij stil staan bij de situatie vóór 1986, de belangrijkste wijzigingen in de Wet op de studiefinanciering tot nu toe en het voorstel inzake de tempobeurs.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 1993
AA19930032

Toont alle 2 resultaten